CONTACT

President: Zheng Gang

Address: No.1 Xiangshan Road, east area in Suyu economic development zone, Suqian City, Jiangsu Province, China

Tel: +86-527-84430999

Fax: +86-527-84430988

P.C.: 223804

E-mail: info@allfineglove.com


Sales Department

Tel: +86-512-81625988

Fax: +86-512-58455833

E-mail: info@allfineglove.com

            allfine@jsmail.com.cn